Skip to main content

Vann forandrer alt

Vi støtter Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen "Vann forandrer alt" søndag 19. oktober. Bli bøssebærer du også!

Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn. TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for 1 million mennesker.

H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for årets TV-aksjon

Kronprinsen har sagt ja til å være høy beskytter når Kirkens Nødhjelp skal sikre varig tilgang til vann for over én million mennesker.

«Gjennom kronprinsen engasjement for FN er han allerede godt kjent med det syvende millenniumsmålet, der en av indikatorene er tilgang til vann. Det passer perfekt at han er høy beskytter for årets TV-aksjon "Vann forandrer alt",» sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Les mer om TV-aksjonen her