Skip to main content

Gruppeleder drift avløp søkes

Har du lyst til å lede Norges mest avanserte avløpsrenseanlegg, og bidra til at det videreutvikles for å møte fremtidens utfordringer? Nå har du muligheten.

For å sikre bærekraftig drift og utvikling av anlegget for rensing av avløpsvann søker NRA IKS etter gruppeleder drift avløp. Her finner du mer info om stillingen.