Skip to main content

Råvannstunnelen inspisert

NGI har inspisert råvannstunnelen og anbefaler betongutstøping av flere partier, sikring med armerte stålbuer samt bruk av sikringsbolter.

Det har rast ut på to steder inni tunnelen som fører vannet fra Glommavassdraget til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. Begge rasområdene har vært kjent i flere år. Flere steder er råvannstunnelen sikret med betong, og et stort rør leder vannet gjennom det mest rasutsatte partiet.

Det viser seg nå at særlig det ene har utviklet seg siden forrige inspeksjon, slik at det nå har en samlet masse på anslagsvis 150 kubikkmeter.

– Det er naturlige årsaker til rasene. Oppe i dagen ser vi sprekksoner i berggrunnen i to ulike retninger. Der hvor disse krysser hverandre har det enten gått ras i tunnelen allerede eller det er fare for ras, forklarer Bahman Bohloli, som er seniorspesialist i bergmekanikk.

Sammen med kollega Kristine Thorsen Sæthern fra NGI og to ansatte i NRV IKS befarte de tunnelen på vårparten i år. De var der inne i tre dager og brukte i tillegg tre dager til å inspisere og kartlegge berggrunnen på overflaten.

Selve utbedringsarbeidet kan først utføres i 2019 når Ullensaker kommune har ferdig sitt nye vannverk. Når NRV IKS kan hente reservevann fra Ullensaker kan råvannstunnelen tørrlegges og arbeidene gjennomføres.

Nedre Romerike Vannverk kan i dag få reservann fra Oslo og Aurskog-Høland, men dette kan bare dekke 38 prosent av normalforbruket, sier daglig leder Thomes Trømborg.

– Om det skjer et større ras før vi kan hente reservevann fra Ullensaker, kan det få store konsekvenser. Nettopp derfor er vi opptatt av god beredskap og å planlegge utbedringer av råvannstunnelen slik at vi kan sikre vannforsyningen i mange tiår framover, sier Trømborg.