Skip to main content

Verdens toalettdag 19. november

Verdens toalettdag er offisiell FN-dag og har fokus på at nærmere 60 % av jordens innbyggere ikke har tilgang på tilfredsstillende sanitære fasiliteter.

  • 60 % av jordens innbyggere ikke har tilgang på tilfredsstillende sanitære fasiliteter.
  • 892 millioner mennesker gjør fra seg ute, noe som igjen er med på å spre sykdom og å gjøre barn og kvinner utsatte for overgrep.
  • 80 % av alt kloakkvann i verden går ubehandlet ut i naturen!
    FNs bærekraftmål nummer 6

Innen 2030 har FN som mål at alle skal ha tilfredsstillende sanitære forhold. FN vil også og halvere andelen ubehandlet avløpsvann og øke resirkulering og sikker gjenbruk.

Toalettbesøk gir ofte anledning til refleksjon og ettertanke. Ta deg en liten tenkepause på do på verdens toalettdag. Tenk hvor heldige vi er som har velfungerende toaletter!

Kilde; Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune