Skip to main content

Utsatt leveranse til Gjerdrum

Abonnenter i Gjerdrum vil ikke bli koblet på NRV IKS sitt vannforsyningssystem før i april 2018.

Årsak til utsettelsen er at overføringsledningen fra Frogner til Fjælstad ikke har bestått testing og prøvedrift. Det må graves opp ved 10 punkter for å skifte skjøtemuffer mellom Frogner og Esval ved E6. Deretter må anlegget testes, klargjøres og settes i prøvedrift før overføringsledningen kan settes i ordinær drift.

- Vi beklager utsettelsen, og mener vi kan starte opp i april 2018. Vannledningen skal forsyne Gjerdrum i hvert fall frem til år 2070, og da må vi være helt sikre på at rørene er tette før vi starter opp, sier daglig leder i NRV IKS og NRA IKS Thomes Trømborg.

Vannet fra vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell skal forsyne abonnenter i Gjerdrum som i dag får sitt vann fra Ask kommunale vannverk.