Skip to main content

- Mindre belastning og sparte kostnader

Nå blir det bråk i Lørenskog! Fra 12. mars blir det omfattende sprengings- og gravearbeid for ny undergang fra Lørenskog stasjon. NRV IKS benytter anledningen og legger nye overføringsledninger i området.

Den nye undergangen skal ta både bilister og myke trafikanter i toveistrafikk fra Lørenskog stasjon til Ødegården-området og det som har fått navnet Lørenskog stasjonsby. Undergangen blir like ved der dagens fotgjengerundergang ligger.

Dagens veinett er underdimensjonert i forhold til forventet trafikkmengder når området er ferdig utbygd.

Samtidig med at ny undergang blir bygget, vil NRV IKS oppgradere overføringsledningene. Arbeidet vil ta ca fire uker, og begynner etter påske.

- Det blir mindre belastning for omgivelsene og sparte kostnader når vi samtidig kan legge nye vannledninger i området, sier daglig leder Thomes Trømborg i NRV IKS og NRA IKS.

For å sikre alle rent vann, alltid, må NRV IKS fra tid til annen oppgradere rørledningene. Infrastrukturen må dimensjoneres i tråd med befolkningsveksten, og her ligger Nedre Romerike på Norges-toppen. I tillegg holder ikke vannrørene evig.

- Når det i tillegg ikke forsinker arbeidet med undergangen i særlig grad, så er dette klart den beste løsningen for alle, sier Thomes Trømborg.

Arbeidet med ny undergang har pågått en god stund. Fra 12. mars vil det bli omfattende sprengings- og gravearbeid i ca fire uker. I pinsehelgen blir det stor aktivitet med 48 timers togstopp mens 600-700 tonn stein skal transporteres inn i "bruddet". Arbeidet avsluttes med asfaltarbeid i august-september. I påsken og sommerferien vil det ikke være aktivitet på anlegget.