Skip to main content

Årsrapporter

I årsrapportene kan du lese hvordan NRV IKS og NRA IKS leverer på sitt samfunnsoppdrag; levere kostnadseffektive vanntjenester med høy kvalitet og høy sikkerhet til eierkommunene.

Rent vann er ingen selvfølge. NRV IKS og NRA IKS inngår i en svært viktig verdikjede – som med fordel bør betraktes som en sirkel. Vi har vannet kun til låns.

Vi henter vann fra Glomma, behandler det og leverer til teknisk etat i eierkommunene. De bringer drikkevannet til sine abonnenter og tar imot avløpsvann, som de leverer tilbake til oss. Så renser vi vannet, før det leveres tilbake til naturen igjen. Se Årsrapport 2017 for NRV IKS og Årsrapport 2017 for NRA IKS.