Skip to main content

Foreløpig ingen restriksjoner

Med varme sommerdager dukker også spørsmålet opp om det er lov til å vanne med spreder, vaske bilen osv.?

- Det er for tiden ingen restriksjoner på bruk av drikkevannet på Nedre Romerike, men som alltid bør en være bevisst på hvor mye vann en bruker, svarer Thomes Trømborg, daglig leder i NRV IKS og NRA IKS.