Skip to main content

Samarbeid gir økt beredskap

Nedre Romerike Vannverk (NRV IKS) og Nedre Romerike Brann og Redningsetat (NRBR) går sammen for å styrke beredskapen på Nedre Romerike. I dag ble en fjernstyrt, beltegående vifte demonstrert for medarbeidere i NRV IKS, NRA IKS og NRBR.

 

Nedre Romerike Vannverk (NRV IKS) har anskaffet en fjernstyrt, beltegående kjøretøy som kan transportere en kraftig vifte. Viften kan med orkan-styrke blåse bort røyk, men det kan også kobles vann eller skum til viften. Kjøretøyet skal til daglig disponeres av Nedre Romerike Brann og Redningsetat (NRBR), og vil raskt kunne være på plass når NRV IKS eller NRA IKS eventuelt måtte ha behov for den.

- Vi må rask kunne slukke en eventuell brann i våre fjellanlegg, men også fjerne røyken for å kunne sikre vannforsyningen. Tilgang til en kraftig vifte øker beredskap øker vår beredskap, men også NRBR sin beredskap. Dette er et vinn-vinn samarbeid vi bør kunne gjøre mer av, sier daglig leder i NRV IKS og NRA IKS Thomes Trømborg.

Det fjernstyrte, beltegående kjøretøyet skal til daglig kunne benyttes av NRBR, og vil raskt kunne være på plass når NRV IKS eventuelt måtte ha behov for den. NRV IKS og NRA IKS har et kritisk viktig, men smalt behov. NRBR har et bredt behov, men har ikke kunne prioritere innkjøp av et slikt kjøretøy.

- Vi må samarbeide der vi kan for å gi innbyggerne best mulig sikkerhet. Her får vi gode synergier og utnytter fellesskapets ressurser på en god måte. Stor honnør til NRV IKS og NRA IKS som tok kontakt. Håper dette er starten på et tettere samarbeid, sier brannsjef i NRBR Arne Stadheim.

En hendelse med røykutvikling i NRA IKS sitt renseanlegg RA2 i 2017 avdekket sviktende beredskap for raskt å kunne fjerne røyk. Før fjellhallen var tilstrekkelig tømt for røyk var det ikke mulig pga dårlig sikt å starte arbeidet med å sikre rense-produksjonen. Den gang fikk NRBR låne tilsvarende utstyr fra Brann og redningsetaten i Oslo. Med en fjernstyrt, beltegående vifte stasjonert på Nedre Romerike vil kapasiteten øke, og vil raskt kunne være på plass når NRV IKS eller NRA IKS eventuelt måtte ha behov for den.