Skip to main content

Drikkevannet vårt

Folkehelseinstituttet (FHI) leder det nasjonale arbeidet knyttet til smittsomme sykdommer i Norge. Alle norske kommuner holdes løpende orientert om situasjonen vedrørende viruset og vil igangsette tiltak i den enkelte kommune.

NRV IKS leverer drikkevann og NRA IKS renser avløpsvann for sine eierkommuner. Selskapene har egen beredskapsplan knyttet til smittesituasjoner, herunder pandemier, som Covid-19 betegnes som. Selskapenes beredskapsstab har fulgt, og følger situasjonen nøye, og iverksetter etter behov tiltak for å hindre ytterligere intern- og ekstern smitte. Vi jobber kontinuerlig for å ivareta forpliktelser ovenfor eierkommunene.

NRV IKS har gode prosesser for hygienisk sikring av vannet vi produserer. Hygienisk sikring av drikkevann kan skje på flere forskjellige måter gjennom såkalte hygieniske barrierer. Noen barrierer fjerner potensielle smittestoffer fra vannet, mens andre barrierer dreper eller inaktiverer smittestoffer.

NRV IKS benytter alle de 3 nevnte metodene gjennom følgende prosesser:

1. Kjemisk felling i kombinasjon med 2-mediafiltrering som fjerner smittestoffer
2. UV-bestråling som inaktiverer parasitter, bakteriesporer og klorresistente bakterier.
3. Klorering som effektivt dreper de fleste bakterier og virus. Vi tilsetter samtidig kun den nødvendige dosen slik at vannet skal ha god smak.

I kombinasjon, er disse desinfeksjonsmetodene meget effektive mot sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Du finner mer informasjon hos FHI:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/