Skip to main content

Nødvannssamarbeid ga god bistand

Nødvann er en viktig del av beredskapen til vannverkene, og samarbeid om løsningene gir både bedre og mer effektive løsninger.