Skip to main content

Leveransen fra Ullensaker kommune er stanset, og vannet skal være som normalt

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har mottatt noen meldinger om klorsmak på vannet hos abonnentene til våre eierkommuner.

I forbindelse med testing av ny forbindelse for utveksling av reservevann mellom NRV og Ullensaker kommune, har NRV denne uka mottatt vann fra Ullensaker. Ullensaker melder at som følge av rester av klor fra rengjøring av en ny hovedledning har vannet de leverer noe smak av klor. Mer informasjon kan finnes her: https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/mange-opplever-klorsmak-av-drikkevannet/ 

Vi beklager dette!

Leveransen fra Ullensaker kommune er stanset, og vannet skal være som normalt. Oppdatert 210203.