Skip to main content

Nye grep for robust vannforsyning

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har over lengre tid planlagt nødvendig vedlikehold og utbedring av vår råvannstunnel.

Denne tunnelen (4 km) fører råvann fra kilden Glomma frem til vannverket på Leirsund. Utbedringsarbeidet medfører at tunnelen må stenges for normal overføring av vann.

Råvannstunnelen har høyt fokus hos NRV, som har kontinuerlig kameraovervåking på grunn av gjentatte mindre ras. Rassonene skal sikres i høst, og vi må derfor i stor grad stenge ned vår egen vannproduksjon i perioden 13. september til 15. desember 2021.

I tillegg til vår egen produksjon av vann, vil abonnentene i denne perioden vesentlig få drikkevann/reservevann fra – Oslo, Ullensaker, Aurskog-Høland, samt fra de mindre vannverkene, Årnes Vannverk og Gimilvann i Gjerdrum. I denne perioden forsterker NRV sin beredskap.

NRV og kommunens mål er at du som abonnent skal ha tilnærmet lik kvalitet som tidligere. Det kan i noen områder oppleves at temperaturen på vannet endres. Grunnen til dette er tilførsel fra en annen råvannskilde enn tidligere.

Vannet er like trygt og godt som tidligere.

NRV vil i denne perioden ha mindre tilgang på vann enn ved normal produksjon. Ved alvorlige hendelser, trenger vi hjelp fra abonnenten til å holde vannforbruket nede. I ytterste konsekvens kan vi bli nødt til å levere vann som må kokes. Dette vil dere bli informert om via din hjemkommune.