Skip to main content

Leveranse av vann til Nittedal kommune

NRV har hatt en lekkasje i en kum på vår hovedvannledning for leveranse av vann til Nittedal kommune. Kummen ligger på østsiden av Nitelva like sør for Kirkeveien på Li.

Vannforsyningen til kommunen opprettholdes ved bruk av andre ledninger i samarbeid med Nittedal kommune. Det er ingen fare for vannkvaliteten, vannet er like godt og trygt å bruke som alltid. Hendelsen har allikevel gitt en noe lavere leveringskapasiteten.

For å gjenopprette vannforsyningen den vanlige veien, vil NRV de neste ukene legge ut en provisorisk vannledning mellom Søndre Holm og Li. Ledningen vil bli liggende på bakken og tilkobles eksisterende nett i kummer i hver ende. For å trekke ut ledningen i terrenget vil det bli brukt gravemaskin.

Ledningen vil være i bruk frem til ny permanent vannledning er etablert, antageligvis rundt 2024.

Valgt løsning er grundig sikret med geoteknikere som er kjent i området. Geoteknikerne er trygge på at arbeidet ikke utgjør noen risiko i forhold til eventuelle områder med ustabil masse eller leire.

Ved spørsmål eller bekymringer kan NRV kontaktes på telefon 64 84 54 00.