Skip to main content

22. mars er Verdens vanndag

Tirsdag 22. mars er Verden vanndag, og i år settes søkelyset på grunnvann. Ikke så aktuelt for NRVA kan du kanskje tenke, men det har større innvirkning på oss enn du skulle tro.

Selv om vår vannforsyning kommer fra Glomma som er overflatevann, finnes det flere private vannforsyninger som belager seg på grunnvann. Men grunnvann er så mye mer enn drikkevann. 

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day»

Grunnvann

 

 

 

 

Se film her