Skip to main content

Jonny Ødegård er ansatt som administrerende direktør i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS

Styret i NRA ansatte 25. november Jonny Ødegård som administrerende direktør for det nye fusjonerte Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA).

Vi er godt fornøyde med at Jonny Ødegård har takket ja til stillingen, sier styreleder Nina Kristiansen.

Jonny Ødegård har bred erfaring og sterk faglig kompetanse innen fagområdet til NRVA. I valget mellom gode kandidater la styret særlig vekt på hans ledererfaring fra både privat og offentlig sektor, sier Nina Kristiansen.

Ødegård har cand. scient. grad med fluidmekanikk som studieretning fra Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. I tillegg er Ødegaard bedriftsøkonom og har en bachelor grad som maskiningeniør fra Ingeniørhøgskolen i Trondheim.

Dette er en spennende jobb jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Jonny Ødegård. Selskapet ivaretar en viktig samfunnsoppgave ved å produsere drikkevann og rense avløpsvann. Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene og helsefaktor.