Skip to main content

Pressemelding fusjon

Representantskapene i Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) fattet i sine representantskapsmøter 24. november et endelig vedtak om fusjon av de to selskapene, med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS som det overtagende selskapet.

Det fusjonerte selskapet vil hete Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA).

Fusjonen gjøres gjeldende fra 1. januar 2023.

Vedtaket kommer etter en grundig fusjonsprosess hvor eiere og selskap har jobbet tett sammen.

Ved at NRV og NRA fusjoneres legges det enda bedre til rette for effektiv drift og produksjon av drikkevann og rensing av avløpsvann.

Selskapet ivaretar kommunenes plikt til å produsere drikkevann og rense avløpsvann, mens kommunene har ansvaret for distribusjon til og fra den enkelte abonnent.

All virksomhet i NRV overdras til NRA.

Arbeidstakerorganisasjonene har vært involvert i hele prosessen.

Styreleder for det fusjonerte selskapet er Nina Kristiansen.

Strømmen 01.12.2022

Nina Kristiansen                                             Bjørn Arne Skogstad

Styreleder NRA                                               Styreleder NRV