Skip to main content

PRESSEMELDING

Nedre Romerike vann– og avløpsselskap har hatt utløst brannalarm i et datarom ved vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. Brannalarmen ble utløst og brannvesenet har vært på stedet.

Det har ikke vært varmeutvikling i rommet, og brannalarmen skyldes feil i varslingsanlegget.

Feilen har medført at slukkeampuller er utløst, og medført driftsforstyrrelser for datarommet.

Datarommet ligger utenfor vannbehandlingsanlegget, og påvirker ikke vannbehandlingen.

Skadeomfanget på serverrommet er ikke avklart, men datarommet er pr. nå strømløst. Dette medfører at overvåkningssystemet for vannforsyningen for tiden er ute av drift, men selskapet har iverksatt manuell overvåking i henhold til våre beredskapsrutiner.

Vi har fortsatt lokal styring og overvåking av alle våre anlegg, og vannforsyningen er dermed ikke direkte påvirket av hendelsen.

Vannet er trygt å drikke, og innbyggerne skal ikke bli påvirket av hendelsen.