Skip to main content

Vant juniorvannpris for DNA-jakt på truet art!


Vinnerne av Juniorvannprisen 2023 fra Horten videregående skole ville finne ut om det er mulig å automatisk overvåke organismer i norske vassdrag. Laget analyserte vannprøver på jakt etter DNA-materiale fra ål.
Elevene Kirsti Einang, Mari Breivik Lien, Isabel Eie og Aleksandra Madzelewska fra 2. klasse på forskerlinja ved Horten videregående skole gikk av med seieren.


Prisen ble delt ut under Norsk Vannforening og Norsk hydrologiråds arrangement på Verdens vanndag 22. mars i Oslo. To andre skoleklasser kom til finalen etter at en rekke lag med ungdom fra 15-20 år fra hele Norge hadde presentert sine oppgaver på Teknisk Museum dagen før.

På jakt etter DNA fra ål

Vinnerlaget ønsket å se på og analysere vann fra Borrevannet ved Horten for å finne ut om det fortsatt er Ål i vannet. Ålen er definert som en truet art. Det skulle de gjøre ved å detektere miljø-DNA fra vannprøver. Til analyser fikk de bruke avansert laboratorieutstyr og -metoder ved Universitetet i Sør-Øst-Norge på Bakkenteigen ved Horten.

Går til internasjonal finale
– Vi er ekstremt glade og lettet over at vi vant. Både å gjennomføre prosjektet og presentere det har gitt oss en enorm mestringsfølelse, sier jentelaget fra Horten.
De vant foran et lag fra Bodø videregående skole som hadde forsket på hvordan mikroplast i vann påvirker plantevekst, og foran et lag fra Ski ungdomsskole som hadde studert miljøtilstanden i et lokalt tjern.
Jentene skal representere Norge i den internasjonale finalen i Stockholm i august i år.
– Den blir spennende. Vi gleder oss, sier de.
Førsteplassen ble premiert med 20 000 kroner, diplom og et dråpekunstverk. Andre- og tredjeplass ble premiert med 5000 hver.
Norsk Juniorvannpris ble delt ut på Verdens vanndag 2023, under et arrangement i regi av Norsk Vannforening og Norsk hydrologiråd. Sponsorer for prisen er Statkraft, Asplan Viak, Nedre Romerike vann- og avløpsselskap og Cowi.

Hva er Norsk juniorvannpris
Norsk juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse der formålet er å stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Deltakerne etablerer et vannprosjekt, og definerer selv størrelse og dybde på prosjektet.
Vinneren av Norsk juniorvannpris går videre til den internasjonale finalen, Stockholm Junior Water Price. Her møtes unge vannforskere fra hele verden til en spennende konkurranse.

NRVA er en av sponsorene, og det var Prosessingeniør Anastasia Virnovskaia som satt i juryen fra oss.
«Det ble i år vurdert 8 bidrag, der de tre finalistene skilte seg ut med høyt faglig nivå og kreative oppgaver. Under finalen ga alle flotte presentasjoner av sine prosjekter, og juryen hadde ingen enkel oppgave med å kåre en vinner», sier Anastasia. «Vinnerne imponerte med god forståelse for temaet de undersøkte og de vitenskapelige metodene som ble benyttet», legger hun til.

NRVA gratulerer med et imponerende prosjekt!