Skip to main content

Verdens Vanndag 22. mars

Søndag 22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. FN har bestemt at temaet i år skal være «vann og bærekraftig utvikling», for å få rettet oppmerksomheten på behovet for gode vanntjenester og deres betydning for en bærekraftig utvikling.

Vann er bærekraftig utvikling

På verdensbasis er det store vannutfordringer. 780 millioner mennesker har ikke tilgang til trygt drikkevann og 2,5 milliarder har ikke tilfredsstillende sanitærforhold. FNs tusenårsmål skal i 2015 erstattes med nye Sustainable Development Goals, der vann og sanitær er foreslått som ett av målene: «Sikre tilgang og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle».

Vann er kjernen i en bærekraftig utvikling. Rent vann i springen og i naturen er helt sentralt for en god helse, et bærekraftig økosystem, industri og næringsliv, energiproduksjon, produksjon av mat m.v. Det meste av dette tar vi for gitt i Norge.

Den norske vannbransjen har startet et viktig arbeid for å bli en enda mer bærekraftig bransje. Eksempel på bærekraftige tiltak er økt produksjon av ren energi fra vann- og avløpsanleggene, gjennom varmepumper og biogassproduksjon. Et annet eksempel er tiltak som sikrer en mer effektiv resirkulering og gjenbruk av næringsstoffene i avløpsvannet.

Søndag 22. mars markeres Verdens Vanndag over hele verden. FN har bestemt at temaet i år skal være «vann og bærekraftig utvikling», for å få rettet oppmerksomheten på behovet for gode vanntjenester og deres betydning for en bærekraftig utvikling.

Vann er bærekraftig utvikling

På verdensbasis er det store vannutfordringer. 780 millioner mennesker har ikke tilgang til trygt drikkevann og 2,5 milliarder har ikke tilfredsstillende sanitærforhold. FNs tusenårsmål skal i 2015 erstattes med nye Sustainable Development Goals, der vann og sanitær er foreslått som ett av målene: «Sikre tilgang og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle».

Vann er kjernen i en bærekraftig utvikling. Rent vann i springen og i naturen er helt sentralt for en god helse, et bærekraftig økosystem, industri og næringsliv, energiproduksjon, produksjon av mat m.v. Det meste av dette tar vi for gitt i Norge.

Den norske vannbransjen har startet et viktig arbeid for å bli en enda mer bærekraftig bransje. Eksempel på bærekraftige tiltak er økt produksjon av ren energi fra vann- og avløpsanleggene, gjennom varmepumper og biogassproduksjon. Et annet eksempel er tiltak som sikrer en mer effektiv resirkulering og gjenbruk av næringsstoffene i avløpsvannet.