Skip to main content

Er du klar for neste steg som utbyggingsleder hos en samfunnskritisk aktør?

Som utbyggingsleder har du overordnet ansvar for en prosjektportefølje, herunder ansvaret for at prosjektene blir samordnet og at tidsfrister blir holdt fra start til slutt. Dette inkluderer også dersom hendelser underveis på ett prosjekt påvirker noen andre. Du vil også være bindeleddet mellom de ulike prosjektene og ledelsen.