Skip to main content

Lukt og smak av klor på drikkevannet skyldes økt dosering

  •   Klordosene er fortsatt langt under de øvre grenseverdiene.

Hvorfor har NRVA midlertidig økt klordosen i drikkevannet?

Som et kompenserendetiltak økte vi mengden tilsatt klor i drikkevannet, samt at vi økte intensiteten på UV-bestrålingen når vi hadde utfordringer med vannbehandlingsprosessen fra 17.04.2023 (uke 16). Dette for å øke sikkerheten for at bakterier, virus og parasitter ikke skulle følge drikkevannet ut på ledningsnettet.

Da vi ikke var tilstrekkelig sikre på at dette gav tilfredsstillende vannbehandling anbefalte kommunelegene i samråd med NRVA og mattilsynet koking av alt vannet som skulle brukes til matlaging og drikkes.

Vannprøver gjennom perioden har ikke påvist avvik på drikkevannet ut over et økt partikkelinnhold ut fra vannbehandlingsanlegget, hvilket indikerer at tiltaket med øking av klor- og UV-doser hadde ønsket effekt.

Da klordosene har vært langt under de maksimale verdiene som er tillatt og det ikke er noen fare å bruke drikkevannet har man videreført klordoser som ligger litt høyere enn normalt. Dette som et sikkerhetstiltak for at vannet skal være trygt. Dette kan imidlertid medføre at abonnenter kan oppleve uvanlig lukt og/eller smak på drikkevannet.

Hvor lenge vil dette vare?

Basert på at abonnentene begynner å reagere på lukt og smak, samtidig med at råvannskvaliteten nå gradvis har bedret seg og vannbehandlingen er stabil, reduserte NRVA I går kl. 20:00 klordoseringen tilbake til samme nivå før 17.04. Det forventes at endringen i lukt og smak gradvis vil normaliseres.