Skip to main content

Utbedring vannlekasje på Løvenstad

Arbeid for utbedring starter  med døgnkontinuerlig drift fra fredag 27. oktober kl. 19:00 og vil pågå frem til mandags morgen den 30. oktober.

Dette vil medføre en del støy i forbindelse med gravearbeider og transport av masser i denne perioden. Det vil også bli begrenset fremkommelighet for trafikken gjennom rundkjøringen. Vannforsyningen til området skal ikke bli berørt.

Vi ber om at det vises hensyn slik at mannskapet får utført arbeidet på en sikker og god måte!

For informasjon kontakt Markus Rawcliffe: 98827289

  • Opprettet .