Skip to main content

Evalueringen av eget arbeid under kokehendelsen

I april måtte innbyggere i Lillestrøm og deler av Lørenskog kommune koke vannet i en periode etter brudd på en hygienisk barriere på behandlingsanlegget. Det var ikke nok reservevannkapasitet til hele forsyningsområdet. NRVA var usikre på om vi kunne lever hygienisk sikkert vann og valgte derfor å gå ut med en anbefaling om å koke vannet.


En av konklusjonene er at det var utfordrende å kommunisere kokesoner
Med dagens distribusjonsnett kan det ved noen tilfeller være tvil om hvilke soner vannet har nådd. Hvis det er usikkerhet som gjelder dette, er vi nødt til å anbefale koking for alle i disse områdene.

Vi ønsker å bygge opp et fremtidig robust forsyningssystem, med økt kapasitet på reservevann
Vi har i dag strenge krav til kvaliteten på vår leveranse av reservevann. Det er store fordeler med å dele på resevevannsleveranser med andre nærliggende kommuner. Vi jobber for å styrke overføringskapasiteten. Nye «motorveier for drikkevann» vil bety at vi kan dekke hele forsyningssområdet med reservevann, og ikke bare tilgrenset område til der vi henter inn reservevann. Dette vil også gi en større fleksibilitet i hele forsyningsområdet.
Evalueringen peker ellers på at hendelse ble håndtert i henhold til selskaps rutiner og i henhold til drikkevannforskriftens krav. Det viser at NRVA håndterte hendelsen på en god måte, men vi har også noe å jobbe med videre. Det er laget en tiltaksplan for aksjoner etter hendelsen. Selskapet hadde et godt samarbeid med kommuneoverleger og Mattilsynet.

Tredjepartsvurdering
NRVA har selv bedt om å bli vurdert av en uhildet tredjepart. Selskapet Norconsult er engasjert for å gjennomføre en tredjepartsvurdering av informasjonsflyt, analyser og faglige vurderinger i forbindelse med reservevannløsningen mellom eierne og selskapet.
Norconsult skal være ferdig med evalueringen i høst.