Skip to main content

Bidra til nye suksesser som avdelingsleder Drift hos Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS

Driftsavdelingen er hjertet i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS, med en struktur som omfatter ressursforvaltning, drikkevannsproduksjon og -distribusjon, avløpshåndtering samt elektro-/automasjon. Vårt dynamiske team teller nær 60 dedikerte ansatte, hvorav avdelingslederen har direkte personalansvar for 10 medarbeidere. Søknadsfrist 7. september.

Som avdelingsleder Drift skal du, sammen med administrerende direktør, utforme mål og strategier for avdelingen, og følge opp disse gjennom budsjettutvikling og ledelse. Du vil også ha et nært samarbeid med andre avdelingsledere og administrasjonen for å sikre en helhetlig drift av virksomheten. I tillegg omfatter stillingen involvering i utviklings- og utbyggingsprosjekter som er essensielle for virksomhetens fremgang.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med Capus ved Erling Lampe på telefon 991 60 110, eller Jan Rune Dimmen på telefon 994 09 622
Les mer om stillingen her