Skip to main content

Utbygging av reservevannskapasitet til og fra Oslo

Alle boringene ved Sørlihavna i Lørenskog er nå ferdigstilt.

For å sikre reservevann til eierkommunene bygger NRVA ut ledningsnettet mot Oslo. En eksisterende 500 mm vannledning i Lørenskog skal fases ut og en ny hovedvannledning på strekningen Sandbekken-Sørlihavna skal etableres.

Når anlegget er ferdig skal det gi en viktig økning av kapasitet på NRVAs hovedstamme, og utgjør en viktig del av reservevannforsyningen til og fra Oslo.

d23c36 9a970154b93d488d9c06852dc9e40275mv2

Prosjektet består av styrt boring, tradisjonell graving og bygging av en ny ventilkum. Alle boringene er ferdigstilt, og arbeidet med ny ventilkum og videre ledningsnett er godt i gang.

Mer info om gjennomføringen av boringene kan leses på entreprenørens hjemmeside:
Ecodrilling - Slik sikret vi tryggere vannforsyning for NRVA


KUNNSKAP: F.v. prosjektleder Helene Storlien og Morten Engerdahl i NRVA, samt rådgiver Hilde Aas i Sweco