Skip to main content

Verdens toalettdag

19. november er verdens toalettdag. Dette er en FN-dag som skal markere behovet for gode sanitærforhold for alle.

Faktisk er det over 600 millioner mennesker i verden i dag som ikke har tilgang til toalett i det hele tatt og 40 % av verdens befolkning har ikke tilgang til såpe og vann hjemme.

FNs bærekraftsmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold

Mål 6 RGB

Bærekraftsmålene ønsker å sikre alle mennesker tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030.

Det skal særlig legges vekt på behovene til jenter og kvinner, som ofte opplever ekstra utfordringer knyttet til toalettbesøk. Mange jenter dropper ut av skolen når de får menstruasjon på grunn av mangel på toaletter på skolen. I tillegg blir mange ofre for voldtekt og mishandling fordi de må gå på toalettet utendørs.