Skip to main content

Detaljregulering for ny vannledning gjennom Haneborgåsen - Lørenskog

Hensikten med planen er å tilrettelegge for anlegging av ny vannleding for å slutte den indre ringledningen til NRVA, både for å sikre redundans/tosidighet i vannforsyningen og for å oppnå nødvendig kapasitet i reservevannsdekning med Oslo kommune. Ledningen vil således være et viktig bidrag til å oppnå full reservevannsdekning for eierkommunene i forhold til vedtak fra Mattilsynet. Se vedlegg.