Skip to main content

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for kapasitetsøkning Rælingsåsen - åpen kontordag 15/4 og 16/4 - velkommen

NRVA skal øke kapasiteten for vannforsyning på Nedre Romerike og forbedre reservevannforsyningen til hele Osloområdet. Vi skal derfor bygge en vannledning gjennom Rælingsåsen. 
For å gjøre den viktige jobben med å frakte vann av høy kvalitet til alle innbyggerne våre, må det blant annet sprenges to tunneler, høydebasseng og et tverrslag, det vil si en sidetunnel.

Hvorfor må vi bygge ny vannledning?
Den nye vannledningen er et tiltak som er pålagt fra myndighetene for å sikre at vannforsyningen på Romerike har god nok kvalitet.
Vannanlegget som eksisterer i dag ble etablert for 35–60 år siden, og lever ikke opp til dagens strenge myndighetskrav til robusthet og kvalitet. 
Anlegget skal også bidra til å sikre kapasiteten for reservevann forsyning til Oslo og Nedre Romerike.

Fordi det blir flere som trenger vann og vannforbruket øker, har ikke dagens anlegg tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet i området fremover. Utbyggingen sikrer tilstrekkelig produksjon, og at vannet kommer frem til alle innbyggerne.​ 

Forslagsstiller og plankonsulent arrangerer åpen kontordag følgende dager:

Mandag 15.04.2024 kl. 16.00-19.00 på Heimen grendehus; Rælingen
Tirsdag 16.04.2024 kl. 16.00-19.00 på klubbhuset til Løvenstad fotballklubb

Les mer om reguleringsplanen på hjemmesiden til Rælingen kommune