Skip to main content

Velkommen til informasjonsmøte!

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS inviterer beboere i nærmiljøet
til åpen kontordag i forbindelse med oppstart av byggeprosjektet:
«Utbygging av Sentralrenseanlegget RA2 på Strømmen»

I prosjektets første fase skal vi rive to bygg på vårt eget område og legge om trasé for gang- og sykkelvei. Vi ønsker at dere som bor i vårt nærmiljø skal være informert, og inviterer til en kort presentasjon med muligheter for å møte våre ansatte som jobber med prosjektet.

Sted: NRVAs lokaler i Ruth Maiers gate 22 på Strømmen.
Dato: 2. mai 2024
Klokkeslett: 1600 - 1800
Enkel bevertning
(Det er ingen felles presentasjon, så du kan komme når det passer best for deg).

Du som bor i området vil få en invitasjon i postkassa di.