Skip to main content

Vi søker dyktige og engasjerte folk til vårt nye Biogassanlegg - en Fagansvarlig, en Automatiker og tre Driftsoperatører!

Er du en løsningsorientert person som vil jobbe på et nytt BIOGASSANLEGG – og være med og bidra til å utnytte energien og redusere klimaavtrykket?

Vi søker nå en person til stillingen som Fagansvarlig Biogass. Som fagansvarlig vil du jobbe med bærekraftig drift og forvaltning av et flunkende nytt biogassanlegg på Krogstad Miljøpark med oppstart i løpet av 2025.

Du blir en del av en ny gruppe i driftsavdelingen til NRVA og vil i stor grad være med å forme arbeidsoppgaver, rutiner, prosesser og arbeidsmiljø. Gruppens hovedoppgave er å sikre at vi vedlikeholder og drifter prosessanlegget slik at det virker optimalt – i tett samarbeid med andre faggrupper i NRVA for å oppnå en helhetlig og bærekraftig utnyttelse av ressurser. Stillingen rapporterer til Produksjonsleder Biogass.

Les mer om stillingen her.

Vi søker nå etter en automatiker som skal jobbe med å støtte driften av noen av Norges mest moderne og avanserte prosessanlegg innen vann, avløp og biogass. Vår nye automatiker blir en viktig del av driftsavdelingens elektro/automasjons gruppe. Gruppens hovedoppgave er å sikre at vi drifter, vedlikeholder og utvikler anleggene våre slik at de virker optimalt – i tett tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper. Stillingen rapporterer til gruppeleder elektro/automasjon.

Se full utlysning på Finn.no her.

Vi søker nå etter tre driftsoperatører for biogass som skal delta i gruppen som jobber med bærekraftig drift og forvaltning av et av et nytt biogassanlegg på Krogstad Miljøpark med oppstart i løpet av 2025. Du blir en del av en ny driftsavdeling for biogass og vil i stor grad være med å forme arbeidsoppgaver, rutiner, prosesser og arbeidsmiljø. Gruppens hovedoppgave er å sikre at vi vedlikeholder og drifter prosessanlegget slik at det virker optimalt – i tett samarbeid med andre faggrupper i NRVA for å oppnå en helhetlig utnyttelse av vannets ressurser. Stillingen rapporterer til Produksjonsleder Biogass.

Her finner du mer om de tre stillingene.