Skip to main content

Vi skal ansette en gruppeleder vedlikehold - nyopprettet stilling

Som gruppeleder vil du være en nøkkelperson for å få virksomheten til å etablere systematisk vedlikehold og forvaltning av våre anlegg. Gruppen vil bestå av fagarbeidere og ingeniører i driftsavdelingen, i dag 8 medarbeidere.

Gruppen er i vekst og antall ansatte må forventes å øke i tiden fremover. Det kan bli aktuelt med egne funksjoner/ansettelser for å støtte gruppeleder i daglig arbeidsledelse.

Les mer om stillingen her