Skip to main content

Vi søker etter gruppeleder for ressursgruppen - nyopprettet stilling

Er du en strategisk pådriver som vil bidra til at NRVA ligger i forkant? Som gruppeleder for ressurs har du ansvar for å tilrettelegge for at vi drifter våre anlegg etter myndighetskrav og selskapets mål. Du skal bidra til at vi som selskap søker kontinuerlig forbedring og optimalisering av den daglige driften. Din gruppe skal være i forkant, og se driften vår mange år frem i tid.

Gjennom fagkunnskap, prosessanalyse og initiativ skal din gruppe sammen med anleggslederne og operatørene utgjøre vårt team for utvikling i drift. Samtidig skal du og din gruppe sikre at rammene for driften er ivaretatt gjennom kvalitetssystemer, oppfølging av avvik for kontinuerlig forbedring, saksbehandling med videre.

Les mer om stillingen her