Skip to main content

Lekkasjen er nå stengt

NRVA har hatt en større vannlekkasje på en hovedvannledning mot Gjerdrum og Lillestrøm ved Leirsund stasjon.
Lekkasjen er nå stengt ut og vannforsyning opprettholdes ved bruk av andre ledninger. Hendelsen medfører lavere kapasitet enn normalt.

NRVA har hatt en større vannlekkasje på en hovedvannledning mot Gjerdrum og Lillestrøm ved Leirsund stasjon.
Lekkasjen er nå stengt ut og vannforsyning opprettholdes ved bruk av andre ledninger. Hendelsen medfører lavere kapasitet enn normalt.