RENSEANLEGG: Langt inn i tunnelsystemet til NRA på Strømmen, skal avløpsvannet fra Lørenskog, Rælingen og Skedsmo renses. Men restutslippet til Nitelva er for stort.

Kloakk i Nitelva

For mye kloakk og avløpsvann renner rett ut i Nitelva. Det er blant funnene etter inspeksjon ved Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA). Men i 2019 blir det bedre.

Faksimile FRA Romerikes blad:

faksimile a 191219 

faksimile b 191219

faksimile c 191219