Ras i råvannstunnelen

Hovedvannstunnelen mellom Glomma og vannverket må utbedres. Allerede har det begynt å rase på ett sted, men tunnelen vil ikke vær utbedret før tidligst i 2019.

Se omtale i Romerikes Blad 11. februar.