• Header Avløp

    Avløp

  • Avløp

NRA renser avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Lillestrøm (deler av Lillestrøm kommune). Etter en omfattende renseprosess kan vannet leveres tilbake til naturen igjen. Slammet som skilles ut blir brukt til jordforbedring.

 

Abonnenten

Abonnenten

Vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell forsyner seks eierkommuner gjennom to hovedledninger ut fra anlegget.
Avløpsnett

Avløpsnett

Slammet som produseres i renseprosessen inneholder store mengder næringsstoffer og er en ressurs som bør brukes som gjødsel i jordbruket.
Renseprosess

Renseprosess

Rensing av råvann fra Glomma til drikkevann er en omfattende og teknisk krevende prosess. Vannverket i Hauglifjell produserer i snitt ca 500 liter per sekund.
Slam

Slam

Kvaliteten på det ferdigrensede vannet kvalitetssikres kontinuerlig.
Renset avløpsvann

Renset avløpsvann

Når avløpsvannet er renset blir det sluppet ut i Nitelva med en kvalitet som ikke forringer vassdraget.
Beredskap og sikkerhet

Beredskap og sikkerhet

Høy sikkerhet og god beredskap er påkrevd for at NRV IKS og NRA IKS skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

 

  • Kommune Kart

NRA IKS sine eierkommuner

NRA renser avløpsvann fra eierkommunene:

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.