• Header Drikkevann

    Drikkevann

  • Drikkevann

NRV produserer drikkevann av beste kvalitet til innbyggere og virksomheter på Nedre Romerike. Råvannet hentes fra Glomma, renses og distribueres til eierkommunene. Vi har strenge krav til at drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade ved vanlig bruk.

 

Vannkilden

Vannkilden

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) henter råvannet fra Glomma som har et nedbørfelt tilsvarende hele Danmarks areal.
Vannbehandling

Vannbehandling

Rensing av råvann fra Glomma til drikkevann er en omfattende og teknisk krevende prosess. Vannverket i Hauglifjell produserer i snitt ca 500 liter per sekund.
Drikkevanns-nett

Drikkevanns-nett

Fra vannbehandlingsanlegget transporteres vannet til hver av eierkommunene der de kommunale vannverkene overtar ansvaret for at vannet kommer helt fram til springen.
Rent drikkevann

Rent drikkevann

Kvaliteten på det ferdigrensede vannet kvalitetssikres kontinuerlig.
Abonnenten

Abonnenten

Vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell forsyner seks eierkommuner gjennom to hovedledninger ut fra anlegget.
Beredskap og sikkerhet

Beredskap og sikkerhet

Høy sikkerhet og god beredskap er påkrevd for at NRV IKS og NRA IKS skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

 

  • Kommune Kart

NRV IKS sine eierkommuner

Kommunene har ansvar for videre distribusjon fram til sine abonnenter.

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.