• Drikkevanns-nett
    Drikkevanns-nett

    Drikkevannsnett

Ut fra vannbehandlingsanlegget transporteres vannet i tre hovedledninger som forsyner eierkommunene Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Gjerdrum. 

1.3 Drikkevannsnett

NRV IKS har hovedledninger som fører vannet til forsyningspunkter til kommune. Derfra overtar de kommunale vannverkene som sørger for av vannet kommer helt fram til springen.

Drikkevannet må pumpes rundt i ledningsnettet for at vi skal få trykk på vannet i krana. Det ligger derfor pumpestasjoner i små hus langs alle ledningene. Dette gjør det også mulig til en viss grad å styre vannet dit det i øyeblikket er størst forbruk. Det er bygget høydebassenger på enkelte topper og de skal bidra til å holde trykket oppe dersom en pumpestasjon stanser eller blir stoppet for reparasjon. Det er viktig at vannledningene hele tiden står under trykk, fordi det forhindrer at forurensninger fra f.eks. skittent vann kan komme inn i ledningen.

 

 

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.