• Rent drikkevann
    Rent drikkevann

    Rent drikkevann

Drikkevannet til forbrukere på Nedre Romerike er av topp kvalitet - faktisk helt i verdenstoppen. NRV IKS analyserer vannprøver før og etter vannbehandlingen samt ute hos abonnenter etter omfattende prøvetakingsprogrammer godkjent av Mattilsynet.

1.4 Rent drikkevann

Ukentlig analyseres vannprøver fra vannverket, samt flere prøver tatt rundt på nettet i kommunene for sensoriske, mikrobiologiske, kjemiske og fysiske parametre. Dette gjøres hos NorAnalyse, som er et sertifisert laboratorium. Resultatene (2020) skal rapporteres årlig til Mattilsynet.

Dersom det oppstår en situasjon som gjør at det er usikkerhet om vannet kan ha blitt forurenset, vil NRV IKS iverksette varsling av abonnentene i samråd med Mattilsynet og kommunelege.

 

Vannets kretsløp

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg. Du kan også trykke på kommunen og få mer informasjon.