• Header Laboratoriet

    Laboratoriet

  • Laboratoriet

NorAnalyse analyserer vann og avløp for eierkommunene og privatpersoner. Laboratoriet er akkreditert, og kjent for god service og høy fleksibilitet. Ved analyse av vannprøver kan forurensning og skadelige stoffer i vann og avløp oppdages før noen blir syk eller merker symptomer.

 

NorAnalyse

NorAnalyse

NorAnalyse utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av drikkevann, badevann, bassengvann, avløpsvann og slam.
Sjekk drikkevannet for E.coli

Sjekk drikkevannet for E.coli

E.coli er en bakterie som stammer fra tarminnhold fra mennesker eller dyr, og som indikerer at vannet også kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier.
Veileder for prøvetaking

Veileder for prøvetaking

Riktig utført prøvetaking og transport av prøven til laboratoriets mottak er en forutsetning for at analyseresultatet skal gi riktig grunnlag for problemløsning. Resultatet gir kun opplysninger om den innleverte prøven.
Skjema for vannprøver

Skjema for vannprøver

  • Privatperson; Skjema for prøvetaking av vann
  • Bedrift og offentlig virksomhet; Skjema for prøvetaking av vann og avløp
Vannanalyser og grenseverdier

Vannanalyser og grenseverdier

Her kan du lese om vannalyser og grenseverdier
Akkreditering

Akkreditering

NorAnalyse er akkreditert av Norsk Akkreditering.