• Eierstyring
  Eierstyring

  Eierstyring

 • Om
 • Eierstyring

NRV IKS og NRA IKS er opprettet med utgangspunkt i en selskapsavtale mellom eierne for hvert av selskapene. Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder og utøves innenfor rammene fastsatt av Lov om interkommunale selskaper.

Eierkommunene utøver eierstyring i NRV IKS og NRA IKS gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet, som er selskapets eierorgan og øverste myndighet. Hver eier skal ha minst en representant i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer. 

I tillegg til representantskapsmøter minst to ganger hvert år avholdes det eiermøter med representanter fra eierkommunene, styret og daglig leder.

Representantskapet velger styre, vedtar regnskap og hovedplan for selskapet, og forelegges saker etter behov. 

NRV IKS

Representantskap

 • Hilde Thorkildsen, leder (Nittedal)
 • Kjetil Sukkestad (Nittedal)
 • Jørgen Vik, nestleder (Lillestrøm)
 • Kjartan Berland (Lillestrøm)
 • Knut Berg (Lørenskog)
 • Ragnhild Bergheim (Lørenskog)
 • Ståle Grøtte (Rælingen)
 • Gro Langdalen (Rælingen)
 • Anders Østensen (Gjerdrum)
 • Ove Silkoset (Gjerdrum)

Styret

 • Bjørn Arne Skogstad, styreleder
 • Anne Strømmen Lycke, nestleder
 • Torbjørn Øgle Rud, styremedlem
 • Inger-Lise Melby Nøstvik, styremedlem
 • Bjørn Brodwall, styremedlem
 • Merethe Dalsegg, ansattes representant

NRA IKS

Representantskap

 • Jørgen Vik, leder (Lillestrøm)
 • Kjartan Berland (Lillestrøm)
 • Ståle Grøtte, nestleder (Rælingen)
 • Gro Langdalen (Rælingen)
 • Hilde Thorkildsen (Nittedal)
 • Torbjørn Seljevold (Nittedal)
 • Ragnhild Bergheim (Lørenskog)
 • Knut Berg (Lørenskog)

Styret

 • Magne J. Kalstad, styreleder
 • Tone Therese Johansen, nestleder
 • Nina Kristiansen, styremedlem
 • Hendrik Panman, styremedlem
 • Steinar Asakskogen, styremedlem
 • Monica Gudim, ansattes representant