• Nøkkeltall
  Nøkkeltall

  Nøkkeltall

 • Om
 • Nøkkeltall

NRV IKS produserer 520 liter drikkevann pr. sekund. NRA IKS renser i snitt 575 liter avløpsvann pr. sekund. I 2018 var det ingen produksjonsstopp. 

NRV IKS
ikon produksjon  Produksjon:
 • År; 17,6 millioner m3
 • Snitt pr. sekund; 558 liter
 • Maksdøgn – pr. sekund: 813 liter
 • Mengde liter pr. innbygger pr. døgn; ca. 2.990 liter
ikon avvik  Avvik på vannkvalitet: 0
ikon stopp  Produksjonsstopp: 0
ikon tilknytning  Tilknytning: 161.297 innbyggere
ikon pris  Pris pr. innbygger: 318 kroner/år
ikon ulykke  Arbeidsulykker: 0
NRA IKS
ikon rensing  Rensing:
 • År; 18,9 millioner m3
 • Snitt pr. sekund; 600 liter
 • Maksdøgn - pr. sekund; 1.359 liter
 • Per innbygger pr. døgn; ca. 470 liter
ikon overlop  Overløp: 2,5 % av totalt tilført
ikon rensegrad  Rensegrad (inkludert overløp):
 • Fosfor 95,3 % (krav 93 %)
 • Nitrogen 78,0 % (krav 70 %)
 • Organisk stoff (BOF); 98,0 % (krav 70 %)
 • Organisk stoff (KOF); 95,7 % (krav 75 %)
ikon slam  Slam:
 • 19.230 tonn/år
 • Andel som brukes som en ressurs i landbruket: 100 %
ikon stopp Produksjonsstopp:
ikon tilknytning Tilknytning: 110.000 innbyggere
ikon pris  Pris pr. innbygger: 419 kroner/år
ikon ulykke  Arbeidsulykker: 2


Nøkkeltall 2018