Vannkvalitet og klorfrohold

Bassengvann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v ( FOR 1996-06-13 nr 592 ) har som formål å sikre brukerne tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold.

De som eier eller driver anleggene plikter å følge forskriften.

Klorforhold:

Vanntemperatur

Vannets laveste innhold av fritt klor*

Sum av fritt og bundet klor, maksimalverdi**

≤ 27 °C

0,4 mg/l

3 mg/l

27-29 °C

0,5 mg/l

3 mg/l

29-33 °C

0,7 mg/l

4 mg/l

33-37 °C

0,9 mg/l

4 mg/l

> 37 °C

1,0 mg/l

4 mg/l

*måles ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av nytt desinfeksjonsmiddel, jfr § 17.
** innholdet av bundne klorforbindelser må aldri overstige 50% av den målte verdien av fritt klor. Verdien av bundet klor bør være så lav som mulig og må ikke overstige 0,5 mg Cl/l.

Vannkvalitet:

Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet. Vannet skal tilfredsstille følgende krav:

Parameter

Laveste tillatte verdi

Høyeste tillatte verdi

1. Fargetall

mg/l Pt

 

5

2. Turbiditet

FTU

 

0,5

3. Surhetsgrad

pH-verdi

7,2

7,6

4. Kimtallsbakterier ved 37°C

pr. ml

 

10

5. Pseudomonas aeruginosa

pr. 100 ml

 

0

6. KOFMn

mg O/ ml

 

40

Sentralbord

64 84 54 00

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen

Organisasjonsnummer
892 110 972 MVA