Skip to main content

Vannets kretløps

Sammen med eierkommunene utgjør NRVA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen.

Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.