Skip to main content

Laboratoriet

SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE. KONTAKT OSS PÅ 64845400 HVIS DU LURER PÅ NOE. BEKLAGER ULEMPEN!
NorAnalyse er et analyselaboratorium organisert som en egen avdeling i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS. NorAnalyse er av Norsk Akkreditering akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025.


NorAnalyse utfører både kjemiske og mikrobiologiske analyser av vann, avløp og slam både for virksomheter innenfor eierkommunene og privatpersoner.  Vi er en sentral del av beredskapen i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap og eierkommunene.


NorAnalyse har lang erfaring og god kunnskap om distriktet og kundene. På denne måten kan vi bistå med kompetanse rundt prøvetaking og vi har i tillegg høy fagkompetanse knyttet til kjemisk og mikrobiologiske metoder.


Med et relativt lite laboratorium har vi opparbeidet erfaring med prøver vi regelmessig får inn til analyse, og kan derfor raskt reagere på endringer. Vi har et tett samarbeid og god dialog med kundene, og kan gi raske tilbakemeldinger på unormale resultater slik at nødvendige tiltak kan igangsettes. Det er viktig for oss å yte denne servicen overfor våre kunder.