Skip to main content

Rent vann

– for deg, miljøet og fremtiden

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS står for langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene.


Aktuelt

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for kapasitetsøkning Rælingsåsen - åpen kontordag 15/4 og 16/4 - velkommen

12.04.2024

NRVA skal øke kapasiteten for vannforsyning på Nedre Romerike og forbedre reservevannforsyningen til hele Osloområdet. Vi skal derfor bygge en vannledning gjennom Rælingsåsen. 
For å gjøre den viktige jobben med å frakte vann av høy kvalitet til alle innbyggerne våre, må det blant annet sprenges to tunneler, høydebasseng og et tverrslag, det vil si en sidetunnel.

Vant juniorvannprisen for noe som kan hjelpe livet i havet.

02.04.2024

– Kan oljer fra kanel og tetre erstatte giftige komponenter i coatingprodukter for stål, og dermed redusere skade på liv i havet? Det Kasun Siriwardane fant ut holdt til å vinne Juniorvannprisen. Femten år gamle Kasun fra «British International School of Stavanger» gikk av med seieren i konkurransen om Juniorvannprisen 2024.

Verdens vanndag 22. mars 2024

21.03.2024

Visste du at du i snitt bruker 263 liter vann hver dag?

I dag markeres FNs vanndag, som i år tematiserer hvordan tilgang på rent vann kan utnyttes for å fremme fred. Dette åpner for refleksjon også i våre områder om viktigheten av friskt vann, beskyttelse av vannkilder, beredskap og sikkerhet.

I dag, 22. mars, er det FNs vanndag. For oss i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) er dette en viktig dag. Den minner oss om hvor livsnødvendig det er med tilgang på rent vann, og hvordan man forvalter vannressursene på en best mulig bærekraftig måte. FNs bærekraftsmål nummer 6 forplikter verdens land til å sørge for at alle har tilgang på rent vann innen 2030. Ifølge FN mangler så mange som 2,2 milliarder mennesker umiddelbar tilgang på trygt drikkevann.

Derfor smaker vannet klor noen ganger

07.03.2024

For at drikkevannet i kranen hos abonnentene skal være av god kvalitet er det en del krav som stilles til renseprosessen. Et krav er at vannet skal være hygienisk trygt. Det vil si at man ikke skal bli syk av vannet. For å oppnå dette har vannverket en omfattende renseprosess. Etter at alle urenheter er felt ut, desinfiseres vannet.

For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

Vi er i veien for deg!

NRVA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

Vannets kretsløp

Sammen med eierkommunene utgjør NRVA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.