Skip to main content

Rent vann

– for deg, miljøet og fremtiden

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS står for langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene.


Aktuelt

Vi har utført vedlikehold på en av de fire biolinjene våre.

11.09.2023

NRVAs renseanlegg har mekanisk, kjemisk og biologisk rensing av avløpsvann. Det biologiske trinnet i renseprosessen sørger for å fjerne nitrogen ved å bruke bakterier i store tanker.

Bidra til nye suksesser som avdelingsleder Drift hos Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS

29.08.2023

Driftsavdelingen er hjertet i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS, med en struktur som omfatter ressursforvaltning, drikkevannsproduksjon og -distribusjon, avløpshåndtering samt elektro-/automasjon. Vårt dynamiske team teller nær 60 dedikerte ansatte, hvorav avdelingslederen har direkte personalansvar for 10 medarbeidere. Søknadsfrist 7. september.

Evalueringen av eget arbeid under kokehendelsen

24.08.2023

I april måtte innbyggere i Lillestrøm og deler av Lørenskog kommune koke vannet i en periode etter brudd på en hygienisk barriere på behandlingsanlegget. Det var ikke nok reservevannkapasitet til hele forsyningsområdet. NRVA var usikre på om vi kunne lever hygienisk sikkert vann og valgte derfor å gå ut med en anbefaling om å koke vannet.

Mange har gjort en kjempeinnsats under «Hans» herjinger

18.08.2023

Vi er i forkant
Statsforvalteren ble varslet i forkant da vi så hvilken situasjon som ville oppstå. Det blir kontinuerlig tatt prøver av drikkevannet av NorAnalyse.

For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

Vi er i veien for deg!

NRVA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

Vannets kretsløp

Sammen med eierkommunene utgjør NRVA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.