Skip to main content

Aktuelt

Bli med på å forme fremtidens vann- og avløpstjenester. Vi søker prosjektcontroller!

02.05.2024

I den anledning søker vi en prosjektcontroller. Stillingen ligger under avdeling Økonomi, og rapporterer direkte til økonomileder. Stillingen vil faglig være tett knyttet opp mot vår prosjektorganisasjon, og være sentral i oppfølging av selskapets investeringsportefølje.

Er du en erfaren prosjektleder som ønsker å forme morgendagens vann- og avløpsløsninger?

02.05.2024

Vår nye prosjektleder får en sentral stilling med mye innflytelse og ansvar, og vil være med å ta viktige beslutninger for virksomheten. Som senior prosjektleder i NRVA vil du lede store og komplekse prosjekter fra start til slutt. Vi ønsker at du kan bruke av din erfaring til å være en støtte for våre andre prosjektledere.

Velkommen til informasjonsmøte!

25.04.2024

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS inviterer beboere i nærmiljøet
til åpen kontordag i forbindelse med oppstart av byggeprosjektet:
«Utbygging av Sentralrenseanlegget RA2 på Strømmen»

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for kapasitetsøkning Rælingsåsen - åpen kontordag 15/4 og 16/4 - velkommen

12.04.2024

NRVA skal øke kapasiteten for vannforsyning på Nedre Romerike og forbedre reservevannforsyningen til hele Osloområdet. Vi skal derfor bygge en vannledning gjennom Rælingsåsen. 
For å gjøre den viktige jobben med å frakte vann av høy kvalitet til alle innbyggerne våre, må det blant annet sprenges to tunneler, høydebasseng og et tverrslag, det vil si en sidetunnel.

For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

Vi er i veien for deg!

NRVA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

Vannets kretsløp

Sammen med eierkommunene utgjør NRVA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.