Skip to main content

Rent vann

– for deg, miljøet og fremtiden

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS står for langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene.


Aktuelt

Vil du lede HR i et samfunnskritisk selskap på Nedre Romerike? NRVA søker ny HR-leder

29.11.2023

Vår nåværende HR-leder skal snart gå av med pensjon, og vi søker i den forbindelse etter ny HR-leder i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA).

Vi søker etter laborant med fagbrev i 100 % fast stilling

20.11.2023

Vi har behov for en ny laborant på laget til å være med å drifte vårt akkrediterte laboratorium. Søknadsfrist 06.12.2023

Verdens toalettdag

20.11.2023

19. november er verdens toalettdag. Dette er en FN-dag som skal markere behovet for gode sanitærforhold for alle.

Utbygging av reservevannskapasitet til og fra Oslo

08.11.2023

Alle boringene ved Sørlihavna i Lørenskog er nå ferdigstilt.

For å sikre reservevann til eierkommunene bygger NRVA ut ledningsnettet mot Oslo. En eksisterende 500 mm vannledning i Lørenskog skal fases ut og en ny hovedvannledning på strekningen Sandbekken-Sørlihavna skal etableres.

For at du skal ha tilstrekkelig rent vann i springen når du pusser tennene - uansett hvor mange andre som pusser tenner, dusjer, eller vasker er det mye som skal fungere. Med langsiktige og bærekraftige løsninger skal vi gjøre vårt for at alle også i fremtiden kan rent vann uansett når på døgnet en måtte trenge det.

Vi er i veien for deg!

NRVA IKS bygger og vedlikeholder infrastruktur for vann og avløp. Det kan i en periode medføre gravearbeider, støy og trafikk til ulempe for omgivelsene.

Vannets kretsløp

Sammen med eierkommunene utgjør NRVA IKS kretsløpet fra vannkilde til abonnenten, og tilbake til naturen. Trykk på boksene og les om hvordan vannet hentes og behandles før det kommer til deg, og hva som skjer med avløpsvannet før det slippes ut i Nitelva.