Skip to main content

Eierstyring

NRVA IKS er opprettet med utgangspunkt i en selskapsavtale mellom eierne for hvert av selskapene. Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder og utøves innenfor rammene fastsatt av "Lov om interkommunale selskaper".

Eierkommunene utøver eierstyring i NRVA IKS gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet, som er selskapets eierorgan og øverste myndighet. Hver eier skal ha minst en representant i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer. 

I tillegg til representantskapsmøter minst to ganger hvert år avholdes det eiermøter med representanter fra eierkommunene, styret og daglig leder.

Representantskapet velger styre, vedtar regnskap og hovedplan for selskapet, og forelegges saker etter behov. 

NRVA IKS

Representantskap

 • Kjartan Berland, leder (Lillestrøm)
 • Jørgen Vik (Lillestrøm)
 • Rune Winum, nestleder (Nittedal)
 • Iren Beisvåg (Nittedal)
 • Cato Ruud (Lørenskog)
 • Anita Patel (Lørenskog)
 • Karl Arne Johannessen (Gjerdrum)
 • Anna Sandman (Gjerdrum)
 • Gro Langdalen (Rælingen)
 • Ståle Grøtte (Rælingen)

 

Styret

 • Nina Kristiansen, styreleder
 • Bjørn Arne Skogstad, nestleder
 • Trine Wollum, styremedlem
 • Inger-Lise Melby Nøstvik, styremedlem
 • Stian Thomassen, styremedlem
 • Bjørn Brodwall, styremedlem

 • Monica Gudim, ansatt valgt styremedlem
 • Amund S. Mathiesen, ansatt valgt styremedlem
 • Helen E. Sandness, ansatt valgt varamedlem