Skip to main content

Nøkkeltall

NRVA IKS produserer 540 liter drikkevann pr. sekund og renser i snitt 760 liter avløpsvann pr. sekund. I 2022 var det ingen produksjonsstopp. 

DRIKKEVANN
ikon produksjon  Produksjon:
 • År; 17,1 millioner m3
 • Snitt pr. sekund; 542 liter
 • Maksdøgn – pr. sekund: 632 liter
 • Mengde liter pr. innbygger pr. døgn; ca. 260 liter
ikon avvik  Avvik på vannkvalitet: 0
ikon stopp  Produksjonsstopp: 0
ikon tilknytning  Tilknytning: 179 695 innbyggere
ikon pris  Pris pr. innbygger: 366 kroner/år
ikon ulykke  Arbeidsulykker: 0
AVLØP
ikon rensing  Rensing:
 • År; 24,1 millioner m3
 • Snitt pr. sekund; 764 liter
 • Maksdøgn - pr. sekund; 1.658 liter
 • Pr. innbygger pr. døgn; ca. 490 liter
ikon overlop  Overløp: 0,02 % av totalt tilført
ikon rensegrad  Rensegrad (inkludert overløp):
 • Fosfor 94,7 % (krav 93 %)
 • Nitrogen 74,1 % (krav 70 %)
 • Organisk stoff (BOF); 96,5 % (krav 70 %)
 • Organisk stoff (KOF); 94,2 % (krav 75 %)
ikon slam  Slam:
 • 22.653 tonn/år
 • Andel som brukes som en ressurs i landbruket: 100 %
ikon stopp Produksjonsstopp:
ikon tilknytning Tilknytning: 135.000 innbyggere
ikon pris  Pris pr. innbygger: 499 kroner/år
ikon ulykke  Arbeidsulykker: 1


Nøkkeltall 2022