Sertifisering

NRV IKS og NRA IKS sitt ledelsessystem setter kvalitet, ytre miljø og HMS i fokus.

Vi er sertifisert i henhold til følgende ISO-standarder:

 • NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet)
  Kvalitetssystemet skal sikre kvaliteten på aktiviteter og produkter selskapene leverer.
 • NS-EN ISO 14001:2015 (ytre miljø)
  Miljøstyringssystemet iverksetter, oppnår og vedlikeholder miljøpolitikken til selskapene.
 • NS-EN ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø)
  Denne standarden er innlemmet i ledelsessystemet og gir bedriften et godt verktøy for å sikre et trygt arbeidsmiljø, og gjennom dette forebygge og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.
 • NS-EN ISO/IEC 27001:2017 (informasjonssikkerhet)
  Sertifiseringen skal bidra til at selskapene bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til nødvendig informasjon. Systemer for dette er integrert i ledelsessystemet.

Ledelsessystemet er godt implementert i NRV IKS og NRA IKS og systemet ivaretar sikkerhet og beredskap i selskapene. Registrering og behandling av hendelser er en vesentlig del av systemet.

NRV/NRA ISO 9001, 14001, 45001
NRV/NRA ISO 27001
NRVA ISO 17025

Vesentlige miljøaspekter

Miljøaspekter er aktiviteter, produkter og tjenester som kan ha innvirking på miljøet. 

De mest vesentlige miljøaspektene for NRV og NRA er:

 • høyt energiforbruk
 • kjemikalieforbruk
 • utslipp av forurensinger fra renset avløpsvann til sårbar resipient
 • utslipp av urenset avløpsvann til sårbar resipient

Bedriften overvåker disse miljøaspektene og har satt opp mål og tiltak med den hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av bedriftens aktiviteter.

Sentralbord

64 84 54 00

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Postadresse
Pb 26, NO-2011 Strømmen

Besøksadresse
Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen