Skip to main content

Sertifisering

NRVA IKS sitt ledelsessystem setter kvalitet, ytre miljø og HMS i fokus.

Vi er sertifisert i henhold til følgende ISO-standarder:

 • NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet)
  Kvalitetssystemet skal sikre kvaliteten på aktiviteter og produkter selskapene leverer.
 • NS-EN ISO 14001:2015 (ytre miljø)
  Miljøstyringssystemet iverksetter, oppnår og vedlikeholder miljøpolitikken til selskapene.
 • NS-EN ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø)
  Denne standarden er innlemmet i ledelsessystemet og gir bedriften et godt verktøy for å sikre et trygt arbeidsmiljø, og gjennom dette forebygge og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.
 • NS-EN ISO/IEC 27001:2017 (informasjonssikkerhet)
  Sertifiseringen skal bidra til at selskapene bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til nødvendig informasjon. Systemer for dette er integrert i ledelsessystemet.

Ledelsessystemet er godt implementert i NRVA IKS og systemet ivaretar sikkerhet og beredskap i selskapene. Registrering og behandling av hendelser er en vesentlig del av systemet.

Vesentlige miljøaspekter

Miljøaspekter er aktiviteter, produkter og tjenester som kan ha innvirking på miljøet. De mest vesentlige miljøaspektene for NRVA er:

 • høyt energiforbruk
 • kjemikalieforbruk
 • utslipp av forurensinger fra renset avløpsvann til sårbar resipient
 • utslipp av urenset avløpsvann til sårbar resipient

Bedriften overvåker disse miljøaspektene og har satt opp mål og tiltak med den hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av bedriftens aktiviteter.